Geokids indviet sammen med Prinsesse Marie

Børne-kunstprojektet Geokids ved shelterpladsen i Veddinge Bakker blev officielt indviet d. 30. april i selskab med H.K.H. Prinsesse Marie, der er protektor for UNESCO i Danmark.

Projektet, hvor 3500 skolebørn har lavet Danmarks måske største og flotteste lermaske-skulptur i landskabet, er unikt i mere end én forstand. Hvert barn har nemlig lavet sin egen maske som et produkt af et Geokids-undervisningsforløb ude i landskabet.

Grundformen er fælles for alle maskerne, men ikke to er magen til hinanden. Bag på hver maske sidder en QR-kode, der ved scanning leder til en kort video med og om den elev, der er ”kunstneren” bag.

Indvielsen af Geokids blev markeret ved, at de sidste 540 masker blev sat på stang.

Identitet-skabelse gennem læring
Forud for selve skulpturprojektet har alle elever gennemgået et Geokids-forløb, hvor de er blevet introduceret til begreber som istid, naturen, fødevarer, kulturhistorien og ikke mindst Odsherredsmalerne. Disse emner udgør tilsammen grundsubstansen i Geopark Odsherred.

Som en vigtig del af forløbet har eleverne gravet ler ud af klinterne som led i indsamlingen af materiale til Geokidsmaskerne.

Ved at lade eleverne lave hver deres maske, har Geokids bidraget til identitet-skabelse gennem læring. I dag er alle Odsherreds skoleelever bekendt med hvad geoparken arbejder ud fra, og ikke mindst hvad de som borgere i Danmarks eneste geopark, kommer af.

Danmarks svar på Påskeøernes statuer
Ideen til Geokids blev født af kunstneren Martin Nybo, der bor i Odsherred og i flere sammenhænge formidler geoparken via sin kunst. Han fandt inspiration til maske-projektet dels på Påskeøerne, dels fra den kinesiske terrakottahær.

De mange ens og dog så forskellige udtryk på Geokids-maskerne har betaget mange af de mennesker, der allerede har besøgt shelterpladsen.

Fingrene i leret, fødderne i mulden
Efter indvielsen af Geokids lavede Prinsesse Marie sin egen Geokidsmaske. Martin Nybo, der har instrueret samtlige børn i forløbet, stod for workshoppen.

Derefter var der travetur for de ældste børn og Prinsesse Marie på højderygsstien, som starter på Shelterpladsen i Veddinge. Undervejs fulgtes geolog fra Geopark Odsherred, Jakob Walløe Hansen, med prinsessen og fortalte om landskabet.

Turen sluttede i Høve på Estherhøj.

Læs mere om Geokids og find vej