Historien om Dybesø

Nord for Rørvig ligger Dybesø. Søens unikke beliggenhed, kun adskilt fra Kattegat af en smal landstribe, gør den til et stykke enestående natur. Det er særdeles populært at tage turen rundt om søen – og evt. nyde solnedgangen over Kattegat. Meget tyder på, at søen oprindeligt har været en lille havbugt, der – i forbindelse med materialevandring fra vest – er blevet afsnøret fra Kattegat. Søens overflade ligger lidt højere end Kattegats. Vandet til søen kommer fra underjordiske væld. Man kunne få den tanke, at der er tale om en dyb sø, men det er ikke tilfældet. Navnet skal ses i relation til den nu udtørrede Flyndersø, der ligger øst for Dybesø. En Flynder er en flad fisk – og navnet hentyder til, at denne sø er ret lavbundet. Derfor bliver den vestlige sø til ”Dybesø”….alt er relativt!

Søen privatiseres
Frem til 1859 ejes Dybesø af staten. Administrationen skete fra Amtstuegården i Nykøbing, som bl.a. udlejede en båd til dem, der ville fiske på søen. En lov fra 1852 giver imidlertid staten mulighed for at frasælge sådanne arealer – og der er på denne baggrund, at der den 21. januar 1859 holdes auktion på Amtsstuegården i Nykøbing.

Auktionen gennemføres af ”Morten Joachim Ferdinand de Svanenskjold, hans kongelige Majestæts Justitsråd, Byfoged og Byskriver i Nykøbing Købstad, samt Birkedommer og Skriver i Dragsholm Birk i Sjællan.

I udbudsmaterialet hedder det, at ”intet bud modtages på auktionen mindre end 5 Rigsdaler”. Ligeledes kan intet bud accepteres før det har været forelagt finansministeren.

På auktionen er der 2 bud, som begge kommer fra samme person, nemlig Lodsoldermand og Dannebrogsmand Jensen fra Rørvig. Det ene bud lyder på en endelig købssum på 200 Rigsdaler. Det alternative bud er en 6 – årig forpagtning med en årlig afgift på 8 Rigsdaler. Begge bud accepteres, hvilket betyder, at begge forslag fremlægges for Finansministeriet.

En måned senere, den 21. februar 1859, kan Svanenskjold bekræfte, at finansministeriet har godkendt salget af Dybesø (samlet areal 40 Hektar).

Dybesø – konsortiet
Budet fra lodsoldermand Jensen var afgivet på vegne af et konsortium, bestående af 11 personer, som hver skulle eje 1/11 af søen. De fleste af konsortiets medlemmer er lokale erhvervsdrivende fra både Rørvig og Nykøbing.

Lodsoldermanden er én af de 11. Blandt de øvrige medlemmer er Købmand C. Solberg Jensen fra Nykøbing. Han sælger senere til bagermester Steincke, hvis søn, skoleinspektør Steincke overtager andelen i 1880. Dennes søn, K.K. Steincke bliver senere justitsminister i Staunings regering – og opførte et pragtfuldt sommerhus 1. række på Nordstrand. (Gå ned ved den offentlige badestrand og gå til højre – mod øst – langs stranden: Det høje hus med gavlen vendt mod Kattegat er oprindeligt K.K. Steinckes sommerbolig).

Endnu i dag ejes Dybesø af ”Dybesø–konsortiet”. Andelene er solgt eller gået i arv siden 1859, men det er fortsat folk med lokal tilknytning der ejer søen. I år er det altså 150 år siden konsortiet blev dannet – og søen kom på lokale hænder.

Turistchef Hans-Jørgen Olsen