Landliggerne skal aktivt med i udvikling af Odsherred

Nyt projekt skal afdække, hvordan de ca. 26.000 landliggere kan inddrages.

Hvordan kan kommunen bedst muligt involvere og engagere de 26.000 landliggere i den fremtidige udvikling af kommunen? Det er det overordnede ønske og spørgsmål, som Marie Juul Madsen er ansat til at finde svarene på over det næste halve år.

Landliggernes store betydning
Der er et stort politisk ønske om at inddrage landliggernes holdninger, synspunkter og kompetencer i udviklingen af kommunen, ikke mindst fordi landliggerne har stor økonomisk betydning for turismen og erhvervsudviklingen i kommunen og dermed også for kommunens økonomi.

Center for Plan, Byg og Erhverv har derfor udarbejdet en projektbeskrivelse, som har fået støtte fra Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, idet det er målet at finde en metode for involvering, som også kan anvendes i alle andre af landets kommuner med landliggere.

Marie Juul Madsen er samfundsgeograf med speciale i byplanlægning og borgerinddragelse fra Københavns Universitet og begyndte 1. marts i den tidsbegrænsede stilling, der løber til udgangen af august 2015.

Flytter i sommerhus
– Sommerhusejerne er en kæmpe ressource, som kommunen ikke hidtil har haft held nok til at motivere og engagere, og vi skal derfor finde ud af, hvordan vi bedst muligt kommunikerer til dem, så de gerne vil være med til at præge beslutninger og kommunens udvikling, siger Marie Juul Madsen og tilføjer:

– Derfor vil jeg lægge vægt på at møde dem der, hvor de er og finde frem til en eller måske flere metoder til at få en tættere dialog med Odsherreds landliggere, siger Marie Juul Madsen, der har tænkt sig at leje et sommerhus for en periode i sommer. Både for selv at opleve sommerhuslivet, men i nok så høj grad for at være tættere på de borgere, hun vil i dialog med.

Ny »møde«former
– Kommunen har i dag en række formelle fora for dialog, blandt andet Sommerhusrådet og det årlige landliggermøde med grundejerforeningerne, men projektet her sigter også på den løbende faste dialog, også om vinteren, hvor ejerne ikke opholder sig i Odsherred.

– Sociale medier som Facebook og Instagram er måske iblandt de metoder, vi skal anvende, ligesom der findes andre mødeformer end det traditionelle borgermøde, siger Marie Juul Madsen, som glæder sig til opgaven og til at komme ud og med egne ord »støje lidt« blandt landliggerfolket.

Kom med ideerne
– Jeg vil meget gerne i kontakt og dialog med landliggere allerede nu, og hvis nogen har gode ideer, noget på hjerte eller bare gerne vil i dialog, hører jeg gerne fra dem enten på min mobiltelefon 21 16 74 44 eller også på min mail majma@odsherred.dk, siger projektlederen, som har kontor i Center for Plan, Byg og Erhverv i Administrationscentret i Fårevejle.

En af de metoder, hun selv vil anvende for at finde frem til målet, er fokusgruppeinterviews, en kortlægning af hvem der har fritidshus i Odsherred, og et større spørgeskema til landliggerne.

I Visions- og Udviklingsplanen, som kommunen fik udarbejdet sidste efterår, peger man på vigtigheden af, at landliggerne i stigende grad involveres og tager aktiv del i kommunen og ikke kun om egen matrikel eller grundejerforening. Og det er da også efterspurgt fra nogle landliggere at blive mere hørt i forskellige kommuneanliggender.