Undersøgelse: Odsherred har taget geoparken til sig

Pressemeddelelse fra Geopark Odsherred, oktober 2019:

Fastboende borgere i Odsherred er blevet interviewet om deres kendskab og holdning til Geopark Odsherred. 92% mener, at den styrker Odsherreds image.

Analyseinstituttet Wilke har gennemført en analyse af borgernes kendskab til og betydning af Geopark Odsherred. Det er blevet til 105 interviews i løbet af sommeren.

Undersøgelsen viser, at 98% af de adspurgte har læst eller hørt om geoparken inden for de seneste 12 måneder – og 64% har aktivt deltaget i aktiviteter, der er knyttet til geoparken. Det gælder aktiviteter som guidede ture, bustur, foredrag eller lignende.

– Det er rigtigt positivt, at så mange borgere er bevidste om vores status som UNESCO – geopark. Det synes jeg også vi kan fornemme, når vi er ude til møder og igennem vores daglige dialog med virksomheder og foreninger. Men det er rigtigt dejligt at få bekræftet det gennem denne undersøgelse, siger geoparkens direktør, Hans-Jørgen Olsen

Styrker Odsherreds image
Borgerne er også blevet spurgt om hvorvidt, de mener, at Odsherreds status som UNESCO-geopark styrker Odsherreds image.

Hele 92% mener, at UNESCO-udpegninger i større eller mindre grad styrker egnens image. Godt halvdelen svarer, at imaget styrkes i ”høj grad” eller ”meget høj grad”. Kun 4% mener, at UNESCO-udpegningen har ingen eller ringe betydning. Yderligere 4% har ikke kunnet svare på spørgsmålet.

Der er en tendens til, at især borgere mellem 50 og 59 år er overbeviste om Geoparkens positive betydning for egnens image.

– Det er en kæmpe opmuntring, at et så overvældende flertal af borgerne mener, at Geoparken styrker områdets image. Jeg er overbevist om, at vore bevidste fokus på at skabe konkrete aktiviteter, f.eks. festival, cykelløb, guidede ture, Grand Cru-uge, højderygsti m.m. har været den rigtige strategi, udtaler geoparkens formand, Michael Kristiansen.

I løbet af sommeren har man også spurgt turister og fritidshusejere om deres forhold til Geopark Odsherred. Resultatet af disse undersøgelser forventes at foreligge i begyndelsen af november.

Yderligere info: Hans-Jørgen Olsen på mobil 40 41 50 78 eller 58 50 80 36.