Solvognens fundsted bringes frem i lyset

Drømmen om at gøre fundstedet til en attraktion i Geopark Odsherred realiseres.

Geopark Odsherreds konkurrence om bedste formidlingsprojekt af Solvognens fundsted blev afgjort i februar 2019. Ud af fire forslag vandt et projekt udviklet af Kurtzweil A/S i samarbejde med blandt andre museumskonsulent og rådgiver Tine Nygaard og Jacob Kamp fra 1:1 Landskab.

Som besøgende vil du blive budt velkommen til Solvognens fundsted via en fire meter høj port, der leder dig ind på en sti til det autentiske fundsted. I porten vækkes din nysgerrighed af et stort og detaljeret billede på den ene flade, der er indgangen til en fascinerende fortælling om bronzealdermenneskets kosmologi. Herfra inviteres du på tur igennem landskabet og frem til det sted, hvor Frederik Willumsen i 1902 gjorde et af Europas allervigtigste bronzealderfund.

En facilitet til yderligere formidlingsaktivitet og begivenheder er tegnet ind i projektet i form af en festplads. Her videreføres de arkitektoniske greb fra porten og på indersiden af en cirkelformet flade vil man opleve endnu et motiv og billedfortolkning af solkulten i Odsherred med Solvognen som det centrale element og en lurblæser. Ideen er at fange solens stråler igennem et hul i luren og ved solhverv lade lyset ramme stenen, der markerer fundstedet af solvognen i 1902.

I de kommende måneder færdiggøres skitserne af Kurtzweil i samarbejde med Geopark Odsherred, imens Odsherred Kommune og geoparken sørger for den nødvendige myndighedsbehandling og koordinerer anlægs- og tidsplaner, jordkøb og jordfordeling imellem lodsejerne.

Nordea-fonden finansierer
Projektet finansieres af en bevilling fra Nordea-fonden til etablering af Istidsruten Nordvestsjælland. Ud af 21 mio. kr. er 3,1 mio. til realisering af Solvognsprojektet, der bliver et af de vigtigste stop på den 250 km lange Istidsrute.

Med valg af vinderprojektet ligger skitserne klar, men tidsplan for anlægsarbejdet er endnu ikke fastlagt, da den afhænger af kommunens beslutning/ mulighed for at finde finansiering til jordkøb og etablering af tilkørselsforhold via Trundholm Mosevej.