Turistorganisationer skal fusionere inden 2020

Antallet af lokale turistorganisationer skal reduceres fra ca. 80 til max 25. Det får betydning i Odsherred.

I forsommeren 2018 indgik KL og Erhvervsministeriet en aftale om bl.a. ”fokusering af turismeindsatsen”. Målet er at skabe større og stærkere lokale turistorganisationer. I dag er der rundt omkring i landet ca. 80 lokale turistorganisationer. Ved indgangen til 2021 skal dette tal reduceres til maksimalt 25.

Vestsjælland og Odsherred
Et af kriterierne for de fremtidige destinationsselskaber er, at de skal bestå af mindst 2 kommuner. Desuden stilles der krav om ”kritisk masse” i form af turismeomsætning og overnatningstal.

Det betyder, at Odsherred skal søge samarbejde. De 4 Vestsjællandske kommuner Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred har derfor i februar truffet beslutning om at sætte en proces i gang med henblik på at etablere en fælles turistorganisation.

Frem mod 1. januar 2020 skal der arbejdes på en række fronter: Valg af selskabsform, vedtægter, bestyrelse, opgavefordeling og – ikke mindst – en ny, fælles strategi.

-Der er ingen tvivl om, at fritidshusejerne vil fylde meget i det kommende destinationsselskab. Odsherred er – med 25.000 huse – den største fritidshus-kommune i Danmark. Selv om Kalundborg og Slagelse ikke har lige så mange, så kommer den nye destination til at rumme knapt 20 % af alle fritidshuse i Danmark, udtaler turistchef Hans-Jørgen Olsen, VisitOdsherred.

Der er dog også andre forhold der binder den nye destination sammen: En kommende Istidsrute – en cykelrute på næsten 260 km – omfatter kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk. Den nye destination rummer også 4 af Danmarks bedste vingårde, 6 kulturhistoriske museer og 3 kunstmuseer. Dertil kommer en lang og varieret kyststrækning af Storebælt over Sejerø bugt og Kattegat til Isefjord.

Turismemæssigt er Odsherred den stærkeste kommune med en årlig turismeomsætning på 1.6 milliarder kr.

40 millioner til stærke destinationer
Erhvervsministeriet har, som en del af aftalegrundlaget med KL, afsat en årlig destinationspulje på 40 millioner kr. Puljen skal bl.a. hjælpe de nye destinationer med at komme godt fra land.

-Det er vores ambition at ansøge om midler her i foråret 2019. Vi har behov for ekstra ressourcer til strategi-udvikling og til at få sat nogle helt konkrete indsatser i værk. Det gælder bl.a. målet om at få øget og forbedret kommunikationen til fritidshusejerne samt at samle destinationens turisme-aktører omkring nogle fælles indsatser, herunder et løft af det man kan kalde ”digitalt værtskab” slutter Hans-Jørgen Olsen.

Det er målet at den nye destination skal være klar ved indgangen til 2020.