Vandretur gennem 90 års sommerhuskultur

Gå en tur i sommerlandets historie på egen hånd

Udangspunktet er P – pladsen for ved den offentlige Blå Flag – strand for enden af Nordstrand. Fra P – pladsen går man tilbage til grill-kiosken og så til højre ad Lyngvejen. Vandreturen er ca. 5 km.

Grundene mellem Lyngvejen og stranden hører til blandt de første sommerhusgrunde, som blev udstykket i begyndelsen af 1900 – tallet. Der er tale om relativt store grunde og relativt store huse. Flere af dem er opført i sten og med tegl eller stråtag. Egentlig er det måske forkert at kalde dem sommerhuse, idet der er tale om strandvillaer. De fleste af husene er bygget i en tid, hvor ejerne havde tjenestefolk med på ferie. Typisk havde man såvel barnepige som kokkepige med, og husene har derfor oftest haft ét eller 2 værelser, der var beregnet til “tyendet”.

Dengang var det almindeligt, at fruen i huset, sammen med børn og tjenestefolk, flyttede “på landet” i begyndelsen af juni. “Herren” indfandt sig så i weekends og så et par uger midt på sommeren, medens resten af husholdningen blev på landet til et godt stykke ind i august.

På modsatte side af Lyngvejen ses huse, som for størstepartens vedkommende er opført i 50érne og 60érne, men en del af disse er med tiden udskiftet med nyere byggeri.

Hvor Lyngvejen smaller ind, og hvor Tjørnehækken går fra på venstre hånd, drejes til højre ad en lille sti, der fører ned til stranden, hvor der fortsættes til højre langs stranden. Nu får man så lejlighed til at se de store standvillaer fra forsiden.

Fremme ved den offentlige strand er der selvfølgelig mulighed for at afbryde turen og gå op til P-pladsen, men ellers fortsætter man langs stranden, hvor man de næste 1,5 km. vil kunne nyde flere eksempler på det tidlige sommerhusbyggeri.

Når man når frem til det næste offentlige strandareal (Skærby Strand), drejes til højre op over klitterne, hvorefter man finder den asfalterede vej, der går langs Skærby skoven. På venstre side ligger Skærby Camping. Pladsen ejes af Nykøbing – Rørvig kommune, men er forpagtet af Dansk Camping Union.

Ligefør trafiklyset ved Rørvigvej, drejes til højre ad Skærbyvangen. Ved at følge Skærbyvangens bugtninger kommer man igennem et sommerhusområde, som er væsentligt anderledes end det helt ude ved stranden. Grundene er små, og grundstykkerne er i nogen grad mere “velfriserede”. Denne bebyggelse er fra slutningen af 50érne og begyndelsen af 60érne, hvor udstykningen af sommerhusgrunde virkelig tog fart. I midten af 60érne blev der opført mere end 1.000 sommerhuse pr. år i Odsherred , hvilket gav de lokale håndværkere gyldne tider.

På et tidspunkt hører bebyggelsen op på venstre side af Skærbyvangen. Der hvor der drejes til venstre op mod hovedvejen, ses en gulstensbygning på højre hånd. Her lå der i 60érne en købmandshandel, som primært forsynede sommerhusene ved Skærby og Vibo plantage med de daglige fornødenheder. Dengang lå der ikke mindre end 7 købmandsforretninger i sommerhusområderne mellem Nykøbing og Rørvig. I dag har supermarkederne i Nykøbing og Rørvig overtaget markedet, og der er kun én af de såkaldte “strandkøbmænd” tilbage. Den har til gengæld udviklet sig til et supermarked.

Efter at have krydset hovedvejen mellem Nykøbing og Rørvig gås ad Fanøvej. Drej til højre cykel- og gangstien mod Nykøbing og følg denne frem til Nordstrandsvej, hvor der drejes til højre. Efter igen at have krydset hovedvejen går det ad Nordstrandsvej frem mod stranden. Undervejs passerer man på venstre side ”Carlsberggården”, som er en feriekoloni, der ejes af Carlsbergfonden, og primært anvendes til ferieophold for børnene til Carlsbergs medarbejdere. Efter at have passeret FDM – camping, når vi frem til udgangspunktet ved Nordstrand.   
 
Billedtekst: "Strandhuset" ved Nykøbing Nordstrand er opført i 1922.
Foto: Heidi Vigsø