Vandretur med 360 graders udsigt

Fra det smukke Dragsholm slot over Vejrhøjbuernes højeste punkt. 9,5 km med historie, udsigt og natur i fokus.

Turen kan udgå fra P – pladsen ved Sanddobberne, P – pladsen ved den offentlige strand på Vindkilde Strandvej eller fra Dragsholm slot. Turen er skiltet (rutenr. 137) og derfor nem at følge. I denne beskrivelse har vi taget udgangspunkt i Dragsholm slot

Dragsholm slot er Danmarks ældste verdslige bygning. Oprindeligt opført af Roskilde-bispen som fæstning i 1100–tallet. Fæstningen lå på en ret smal tange mellem Nekselø bugt og Lammefjorden (som først blev tørlagt i slutningen af 1800–tallet). I dag er slottet indrettet som hotel og  konferencecenter. Slottets restaurant hører til i toppen af dansk gastronomi, hvad superanmeldelser i flere landsdækkende aviser samt kåring til Årets Bo og Spis 2009 vidner om.

Zytphen Adeler

Fra slottet går man igennem slotsparken/skoven nord for slottet. Her finder man et imponerende rhododendrum-område. Parken har i det sidste års tid gennemgået en renovering, bl.a. med støtte fra A.P Møllers Fond. I den forbindelse er der også skabt mulighed for nye stier i området, og man følger nu den skiltede sti mod nord. Stien sluttet ved hovedvej 225, lige overfor den lille vej ind til landsbyen Vindekilde, hvorfra ruten går op mod Vejrhøj.

På vejen op passerer man Brydebjerg skov, hvor fæstebønder har rejst en mindestøtte for baron Georg Frederik Zytphen Adeler, der var initiativtager til inddæmningen og tørlægningen af Lammefjorden, hvorved der opstod et stort landbrugsareal. I mausoleet under mindestøttet er baronens barnebarn og dennes hustru gravsat.

Vejrhøj

På toppen af Vejrhøj ligger en 8 m høj bronzealderhøj – dermed bliver den samlede højde til 121 m.o.h., hvilket gør Vejrhøj til Sjællands 3. højeste punkt.

Fra Vejrhøj kan man se det meste af Odsherred. Mod sydvest har man udsigt mod Nekselø – og længere væk Kalundborg. Mod vest ses Sejerø – og kigger man videre mod nordvest ses Samsø og Djursland. Mod nord ses Sjællands Odde. I klart vejr skulle man kunne se 27 kirker!

Turen fortsætter i vestlig retning ud mod kysten og derefter langs kysten i sydlig retning. Herfra har man flot udsigt dels over Nekselø bugt, dels til Vejrhøjbuens skråninger. De mange stråtækte fritidshuse, som ses strøet ud over bakkeskråningerne, er oprindeligt husmandssteder, opført i begyndelsen af 1800–tallet.

Vejrhøjbuerne er et synligt bevis på ismasserne kraft. Der er forskellige teorier om dannelsen af disse store morænebakker, men den mest anerkendte er, at bakkerne er dannet under det sidste isfremstød for 15.000 år siden. Kraftig afsmeltning af isgletcheren har skabt en bue af ophobet materiale, der har fungeret som en vold mod gletcherens fremstød. Dermed blev skabt yderligere oppressning ved gletcherens rand – og buerne voksede i størrelse og omfang.

Den sidste del af turen foregår på den flade strandeng ved Sanddobberne, inden hovedvej 225 igen krydses, hvor en lille sti fører tilbage til slottet.

25 vandringer i Odsherred

Den beskrevne tur findes i bogen ”25 vandringer i Odsherred”, som sammen med et vandrekort med i alt 280 km ruter kan købes på Turistbureauet og hos den lokale boghandler i Nykøbing eller Asnæs. Pris kr. 125 for begge dele.

Tjek Odsherredkalenderen.dk for andre spændende arrangementer og begivenheder!